Теги розмітки тексту

Теги цитат

У HTML існує кілька тегів для позначення цитат:
·         <blockquote> призначений для виділення довгих цитат, які можуть складатися з декількох абзаців. Тег виділяє цитату як окремий блок тексту з відступами.
·         <q> призначений для виділення коротких цитат в пропозиціях. Текст всередині цього тега автоматично обрамляється лапками.

·        <cite> використовується для того, щоб виділити джерело цитати, назва твору або автора цитати.

Верхні і нижні індекси

Теги верхнього та нижнього індексів  зазвичай використовуються не для виділення слів, а для виділення окремих символів. Їх використовують для вказівки одиниць виміру або для написання простих формул.
Наприклад: 

·         Тег <SUP> відображає текст у вигляді верхнього індексу.
·         Тег <SUB> відображає текст у вигляді нижнього індексу.
Ці теги можна використовувати всередині один одного для створення більш складних формул.
Якщо потрібно вставити дуже складну формулу в HTML-документ, краще скористатися спеціальним мовою розмітки MathML.

Теги del і ins

Будь-який документ протягом своєї «життя» може змінюватися. З поширенням динамічних веб-додатків вносити зміни в HTML-документи стало простіше простого.
Іноді виникає питання: а що ж саме було змінено в документі, що було додано, а що видалено?
Якраз для опису змін призначені теги <Del> і <Ins>.
<Del> виділяє текст, який був вилучений у новій версії документа.
<Ins> виділяє текст, який був доданий в новій версії документа.
Обидва тега мають атрибут дати і часу, в якому можна вказати дату і час, коли була внесена та чи інша правка.
Найпростішим прикладом застосування цих тегів може служити список помилок. Коли помилка виправлена, її позначають тегом <Del>, якщо знайдена нова помилка, то її додають в список і позначають тегом <Ins>.
Datetime - Атрибут тегів <Del>, <Ins>.призначений не для людей, а для комп'ютерів, тому дату і час пишуть в стандартизованному форматі. При такій розмітці програмами легше розбирати документи і аналізувати, коли відбулися ті чи інші зміни.

Переформатований текст

Відображення коду в HTML-редакторі відрізняється від відображення міні-браузері.
Можна ставити скільки завгодно пробілів в HTML-коді, але браузер відобразить їх як один. Можна ставити скільки завгодно переносів рядка в HTML-коді, а в браузері перенесення не буде, якщо тільки не використовувати спеціальні теги, наприклад <р> або <br>.
Змінити цю поведінку браузера можна за допомогою тега <pre>, який позначає «попередньо відформатований текст». Браузер зберігає і відображає всі пробіли і переноси, які є всередині тега <PRE>.
Найбільш часто цей тег використовується при відображенні прикладів коду.
Без тега <pre>в коді всі пробіли в браузері видалились (фрагмент тексту з пробілами)
З тегом <pre> в браузері збереглись всі пробіли:

Просто виділений текст

У HTML5 з'явився новий тег <mark>, який позначає виділений текст.
Іноді при роботі з об'ємними текстами ми використовуємо маркер, щоб виділяти ключові слова, ідеї або щось інше на що варто звернути увагу. Таке ж призначення і у тега <mark>.
В сучасних браузерах текст всередині <mark> підсвічується жовтим фоном.
Завдання для самостійного виконання

1. Створити файл taskformat.html з використанням тегів  форматування тексту, щоб текст у браузері мав наступний вигляд:

текст для файлу:

Форматування тексту
У Вікіпідручнику про теги форматування написано наступне:
Найважливішими тегами форматування є абзаци (англ. paragraph) і заголовки (англ. header). Заголовки бувають шести рівнів. Заголовки першого рівня найголовніші і найбільші, а заголовки шостого рівня навіть менші ніж текст абзаців.
Приклад виділення тексту напівжирним шрифтом.

Можна також виділити текст курсивом.
Особливо важливі місця можна підкреслити.
Можна створитинадрядковий або підрядковий текст.
Крім того, текст можна перекреслити.


У цьому фрагменті тексту можна ставити скільки         завгодно                     пробілів,
і переносити рядки,     там, де  захочеться.
Html не зможе
цьому
 завадити.

2. Cтворити  файл RozmitkaTekstu.html, розмістити його у власній папці. В дужках пояснення які теги потрібно вставити для тексту:
Теги розмітки тексту (заголовок 1 рівня, виділений текст)
Теги абзаців та рядків (заголовок 2 рівня, курсив для привернення уваги)
Тег абзацу _______, (жирний шрифт для привернення уваги) він є парний, але може не закриватись
Тег  розриву рядка ______ (жирний шрифт для привернення уваги) - це непарний тег
Атрибут для вирівнювання тексту в абзацах та заголовках  - ______ (напівжирний шрифт)
Значення атрибуту вирівнювання тексту: _________________________ (курсив)
Для відображення в тексті  підрядкових символів використовується тег _____ (жирний шрифт для привернення уваги)
Для відображення в тексті  надрядкових символів використовується тег_____ (жирний шрифт для привернення уваги)
В "Довіднику HTML"_____________ (тег джерела цитати)  про тег цитат  пишуть:
Тег  <blockquote> предназначен для выделения длинных цитат внутри документа. Текст, обозначенный этим тегом, традиционно отображается как выровненный блок с отступами слева и справа (примерно по 40 пикселов), а также с отбивкой сверху и снизу.
За допомогою тега_______ (жирний шрифт для привернення уваги) браузер зберігає і відображає всі пробіли і переноси, які є всередині тега і вигдядає це так:


 Перевірка знань

3. Вписати  відповідні  теги (для цього потрібно перейти у он-лайн редактор коду, клацнувши по піктограмі), щоб вірш переглядався у браузері стовпчиками: