Основні поняття мови HTML

Документи, написані мовою розмітки гіпертексту, називаються HTML-документи. Вони мають розширення *. html.
Дескриптор (тег) – основний елемент кодування, це інструкція (команда) браузеру, яка вказує спосіб відображення тексту.
Теги можна задавати як друкованими, так і прописними буквами. Теги обмежуються знаками « < » « > ».
Атрибути – це додаткові ключові слова, які відокремлюються від ключового слова, що визначає дескриптор, пропуском і розміщуються до символу « > ».

Теги бувають парні та непарні (елементи, створені парними тегами, називаються контейнерами
Базова структура HTML коду у програмі редактора коду та  вигляд у браузері:

Контейнери

 <HTML>...</HTML> - ознака HTML- документа
<HEAD>...  </HEAD> - заголовок документу  
<TITLE>...</TITLE> - служить для позначення назви документу і відображається у ярлику  вікна броузера.
<BODY >...</BODY> - «тіло», визначає основну частину документа.

Алгоритм створення простої сторінки:

1. Запустити програму-редактор  HTML - коду (Блокнот, NotePad++, Sublime Text)
2.     Ввести базову структуру HTML - документа.
3.     Зберегти під деяким іменем з розширенням *. Html.
4.     Запустити програму браузер.
За допомогою меню «Файл –Відкрити» відкрити створений файл.Завдання для самостійного виконання
1.     Створити на робочому диску ПК папку Webdesign.
2.     Виконати всі пункти алгоритму створення веб-сторінки.
3.     В тілі сторінки ввести інформацію про себе за зразком: «Моя перша веб-сторінка». 
4.     Зберегти документ під іменем «Index.html» за правилами створення HTML-документу.
5.     Відкрити збережений документ із папки.
6.     Показати свою роботу.
7.     Для того, щоб внести зміни в зовнішній вигляд вашої першої веб-сторінки, потрібно HTML- документ відкрити через ПКМ за допомогою редактора  HTML - коду.